Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

O diamantech

Prodáváme přírodní broušené diamanty bez úpravy čistoty či barvy. Většina sortimentu je v kvalitách SI – Small inclusions- malé nečistoty, které jsou viditelné při 10X zvětšení lupou a nejsou viditelné pouhým okem. Prodáváme také kvality VS- Very Small inclusions- velmi malé incluse, které jsou viditelné při 15X zvětšení.

Přírodní diamant je fenomén

Diamant je čistá krystalická forma uhlíku a za velmi specifických podmínek dosahuje podoby čistého krystalu, který je nejtvrdším nerostem podle Mohsovy stupnice tvrdosti. Běžně jsou známy i jiné krystalické formy uhlíku –grafit nebo-li tuha, které však mají překvapivě zcela jiný charakter.

Diamant je přírodní nerost oplývající fenomenálními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Mimo jiné, má diamant nejvyšší index lomivosti světla, tudíž nejrychleji světlo rozkládá na jednotlivé paprsky barevného spektra, které vytvářejí jeho brilanci- ohnivost. Díky této jedinečné optické vlastnosti se diamant stal objektem touhy a obdivu milionů lidí po celém světě.

Tato skutečnost vedla k tomu, že se diamant stal skvělým obchodním artiklem. S příchodem moderního tržního hospodářství došlo i na diamant, jehož hodnota a indikace hodnoty se začaly sjednocovat v 2.polovině minulého století.

Proč jsou lidé diamanty tak fascinováni?

Odpověď je přímo banálně jednoduchá a souvisí s instinktivními psychologickými pochody člověka.

Srdce hledá krásu, rozum hledá jistotu. Obě vlastnosti diamant ideálně kombinuje. Celkem zde máme 5 aspektů, které ovlivňují jeho cenu:

  • Krása
  • Trvanlivost
  • Vzácnost výskytu
  • Tradice
  • Přenosnost

Zhruba za posledních 50 let se díky vzniku gemologických laboratoří vygenerovalo těchto 5 kritérií, která objektivně odhadují kvalitu diamantu, na jejímž základě je následně stanovena tržní/ prodejní cena.

Pro usnadnění komunikace se celosvětově používá tzv. 5 C z těchto anglických názvů:

Tento systém je ve své podstatě velmi jednoduchý, ale protože jde o 5 parametrů najednou, vyžaduje vyšší dávku komplexně- analytického myšlení. Každý parametr poměrně ovlivňuje cenu a na závěr se hodnotí vzhled- estetičnost samotného diamantu, proto se někdy cena u diamantu stejné kvality může lišit.

Cut – brus

Je to klíčový parametr pro dosažení maximální estetičnosti diamantu. Správné vybroušení krystalu s dosažením optimálních úhlů faset umožní průchod světelných paprsků a jeho zpětný odraz s rozložením na jednotlivé barvy spektra. Diamant má ze všech nerostů nejrychlejší index lomu světla ( tzv. Refraction index 2,417), a proto rozkládá světelné paprsky na všechny barvy spektra, proto říkáme, že má „ oheň“. Pokud není dobře vybroušen a jednotlivé fasety nejsou symetrické nedochází k odrazu paprsků a jejich navrácení k oku nahlížejícího, ale k jejich průchodu a kámen se pak jeví jako „slepý“ a tolik nezáří.

Nejznámější je tzv. Briliantový brus- kulatý, který obsahuje 57 faset. Někdy se proto diamant označuje jako briliant, což je především termín pro diamant s kulatým briliantovým brusem.

O finálním vzhledu a brusu diamantu rozhodují nejen odborníci gemologvé, ale především majitelé samotného krystalu. Gemologové označí postup a úhly pro štěpení a broušení diamantu a navrhnou optimální způsob vybroušení. Majitel pak zvolí finální variantu, protože vždy je snahou vybrousit ze samotného krystalu kámen s excelentní kvalitou brusu a zachovat přitom maximální množství hmoty. Přítomnost inkluzí pak tento proces značně komplikuje. Různé mechanické přístroje se používají především ke štěpení a řezání krystalů, samotné broušení je však výhradně ruční práce. Brusiči brousí diamant na kovovém kotouči potaženém olejem a diamantovým prachem a opatrně vybrušují jednotlivé plochy. Proto broušení například 60krt. diamantu může trvat až 16 měsíců.

Carat – jednotka určující váhu diamantu

Tento parametr definuje množství hmoty na danou velikost. V roce 1954 byl stanoven metrický karát 0,20 g, aby se zabránilo spekulacím. Toto byl velmi praktický krok, protože sehnat semena rohovníku východního nebo-li svatojánského chleba, není např. v ČR příliš jednoduché. Odtud pochází název karát – „caratus“, což byl řecký název pro semena rohovníku východního.

Průměr diamantu kulatého briliantového brusu k dané hmotnosti v CT:

1,5 mm = 0,01 ct
2,0 mm = 0,03 ct
2,4 mm = 0,05 ct
2,7 mm = 0,08 ct
2,9 mm = 0,10 ct
3,3 mm =0,15 ct
3,7 mm =0,20 ct
Cca 5-5,5 mm = 0,50 ct
Cca 6,2-6,5 mm= 1,00 ct

Clarity- čistota

Čistota definuje množství a typy inkluzí.

Nečistoty uvnitř diamantu se nazývají INKLUZE. Tyto inkluze brání nebo omezují průchod světelných paprsků, proto je určení jejich množství a velikosti tak důležité pro výslednou cenu diamantu. Určení přítomnosti těchto nečistot se uvádí při viditelnosti 10X zvětšením. Diamant, protože je to přírodní nerost, obsahuje různé typy nečistot a jejich kombinace. Jedná se například o různé praskliny či krystaly jiného prvku či samotného uhlíku.

Inkluze se dále rozdělují na vnitřní a vnější. Vnější nemají tak negativní dopad na průchod světla a brilanci diamantu, proto jsou hodnoceny mírněji.

Inkluze se dají odstranit již při označování  tzv. "markování“ diamantového krystalu před jeho vybroušení broušením anebo se používají různé chemické a technologické postupy ( například vrtání laserem) k jejich fyzickému odstranění. Tyto diamanty jsou pak obvykle označeny písmeny C. E. z anglických názvů Clarity Enhanced a jejich hodnota je výrazně nižší oproti přírodním neupravovaným diamantům.

Color – barva

Definice barvy je vcelku paradox, bereme-li v úvahu, že diamant je ceněn především pro svou bezbarvost, aby co nejvíce zářil. Barva se identifikuje proto, že její přítomnost a intenzita ovlivňuje průchodnost světelných paprsků a jejich zpětné refrakce.

V přírodě se také vzácně vyskytují diamanty zbarvené, které se dělí do různých skupin podle přítomnosti jiných chemických prvků v krystalické mřížce. K identifikaci barvy barevných diamantů a jejího původu se používají komplikované spektrometry a elektronické mikroskopy, které přesně určí zda je barva způsobena přírodně či byla vytvořena uměle.

Certificate – certifikát

Protože došlo v posledním desetiletí k významné globalizaci trhu, stal se tento parametr klíčovým při obchodu s diamanty. Zkrátka papír se prostě lépe posílá poštou či faxem.

Vznik nezávislých gemologických laboratoří byl trnem v oku mnoha obchodníků, ale požehnání zákazníkům. Dobrý obchod je takový, kdy obě strany vědí, co kupují a prodávají a za co platí. Přesto, ani gemologické laboratoře nejsou charitativní nýmbrž výdělečné organizace, a proto se i tyto laboratoře dělí na skvělé a méně dobré. K identifikaci kvality diamantů používájí certifikovaní gemologové mikroskopy, spektrometry a UV lampy a hlavně své oči, protože žádný software na světě nedokáže určit estetičnost diamantů. Úkolem gemologa je následně vystavit certifikát s přesnými rozměry kamene. Certifikát dále obsahuje popis čistoty- počtu a umístění inkluzí, kvality brusu a kvality barvy. Certifikát neobsahuje údaj o ceně či hodnotě diamantu. Cenu uvádí tzv. Apprisal, který může být vydán pouze na základě certifikátu a musí obsahovat číslo certifikátu na jehož základě byl vydán. Číslo certifikátu tak slouží jako jakési ID číslo, pod kterým je diamant veden u mezinárodní gemologické laboratoře a lze tyto údaje na vyžádání zkontrolovat.

Rapaport

V roce 1979 přišel na New Yorskou burzu jeden mladý ekonom jménem Martin Rapaport, tradičně židovského původu a prezentoval jakýsi indikátor ceny diamantů k danému množství hmoty. Ze začátku se jeho ambiciózní přehled stal cílem posměchu, ale velmi rychle nacházel cestu k obchodníkům i sightholdrům. Americký sen se stal skutečností, již tomu bylo 30 let, co společnost Rapaport vydává každý čtvrtek o půlnoci aktuální Rapaport Diamond Report a sdružuje tisíce obchodníků s diamanty po celém světě.

Rapaport Diamond Report je určen pouze pro registrované obchodníky s diamanty a diamantovými šperky a nesmí se veřejně kopírovat. Hodnoty zde prezentují jakýsi index velkoobchodních cen, stanovený na základě vyšších hotovostních cen New Yorské burzy za diamanty Velmi Dobré či lepší kvality. Samotná kupní či prodejní cena je stanovena na základě poptávky a aktuální nabídky daného trhu.

Slovo gemologa na závěr

Uhlík nebo-li carbon se v přírodě nachází v nejrůznějších formách, je součástí živých organismů, rostlin, hornin, je také ve vzduchu, který dýcháme.

Jeho nejčistší forma je vytvořena v podobě krystalu nejtvrdšího nerostu, který nazýváme diamant. Pokud existuje nějaká forma dokonalosti, zhmotňuje se právě ve formě diamantu. Proto je třeba vnímat tento nerost jako fenomén, nikoliv pouze jako finanční spekulaci či  investiční nástroj. Diamant oplývá unikátními optickými vlastnostmi, a díky jeho kráse se stal právem symbolem lásky a trvalé hodnoty. Tyto pojmy lze jen těžko vyčíslit penězi a pro každého z nás může mít odlišnou hodnotu.

Diamanty jsou jako lidé, každý je jedinečný ve své kráse, velikosti a kvalitě.